การดูแลบำรุงรักษาลิฟท์เบื้องต้น

 

การตรวสอบประจำวัน
ตรวจสอบจุดต่อสายไฟว่าสมบูรณ์หรือไม่

-ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของลวดสลิง/โซ่ยก
-ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวรอก
-ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน
-ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชุดลิมิตสวิทช์
-ตรวจสอบระบบเบรคว่าทำงานปกติหรือไม่ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน
-ตรวจสอบประตูทุกจุดว่าปิดสนิท และชุดล็อคประตูทำงานหรือไม่
-ตรวจสอบความสะอาดของร่องประตู และลูกล้อว่าสมบูรณ์หรือไม่ (ในกรณีเป็นประตูเหล็กยืด)
-ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เช่น น๊อต สกรู ว่าหลวมหรือคลายหรือไม่

 

ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งเอ็กซ์ลิฟท์ ลิฟท์ไฮโดรลิต ลิฟท์ขนสินค้า ราคาถูก ตามการใช้งานของลูกค้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โทร. 061-416-4996 , 081-834-4230

ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งเอ็กซ์ลิฟท์ ลิฟท์ไฮโดรลิต ลิฟท์ขนสินค้า ราคาถูก ตามการใช้งานของลูกค้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัย โทร. 061-416-4996 , 081-834-4230

 

 

Related posts: