การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

1.1ลิฟท์ยกรถติดตั้งได้บนพื้นคอนกรีต ที่มีความหนา 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป และสามารถรับแรงกดได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

1.2หากต้องขุดหลุมเพื่อเทคอนกรีต กรณีพื้นมีความหนาไม่ถึง 30 เซ็นติเมตร ควรปฏิบัติดังนี้

   1.2.1 ขุดหลุมลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซ็นติเมตร

   1.2.2 หลุมควรมีขนาด 80×80 เซ็นติเมตร

   1.2.3 ระยะห่างจุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุม ประมาณ 3 เมตร

   1.2.4 ควรใช้ปูนสำหรับเทพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะ

   1.2.5 เมื่อเทเสร็จแล้วหากหลุมอยู่กลางแจ้งควรใช้กระสอบชุบน้ำปิดหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนติดตั้ง 

 

 

2. การเดินสายไฟต่อเข้ามอเตอร์ลิฟท์ยกรถ

2.1 ใช้สายไฟขนาด 2.5 ตรางมิลลิเมตรต่อเข้ามอเตอร์ ตัวอย่าง เบอร์สายไฟ 2.5×2/1.5 SQ.mm สำหรับไฟ 220 V

      2.5×3 SQ.mm สำหรับไฟ 380 V

 

เอ็กซ์ลิฟท์ยกรถ

เอ็กซ์ลิฟท์ยกรถ  เอ็กซ์ลิฟท์ขนสินค้าขึ้นที่สูง 081-834-4230

 

 

Related posts: