การเลือกซื้อเอ็กซ์ลิฟท์ (x-Lift) เบื้องต้น

การเลือกซื้อลิฟท์บรรทุกสินค้าและลิฟท์โดยสารที่ปลอดภัย ควรพิจารณาจากจุดใดบ้าง ?

โดยทั่วไปคนที่กำลังเลือก ซื้อลิฟท์มาใช้งานสักหนึ่งโครงการนั้น เป็นเรื่องที่ยาก เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ติดตั้งคู่กับอาคารอย่างถาวร ยากต่อการเปลี่ยนใหม่ อีกทั้งมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงมักจะมองไปที่
อันดับแรก ยี่ห้อของสินค้า หรือ ตราของสินค้า
อันดับสอง คุณภาพของสินค้า
และปัจจุบันกำลังมองหาความประหยัดตามมา ตามสภาวะของเศรษฐกิจ ส่วนความปลอดภัยของลิฟต์ขนสินค้าและลิฟต์โดยสารนั้น ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามทั้งที่ควรถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เพราะนั่นหมายถึง ความปลอดภัยของตนเอง ต่อทรัพย์สิน รวมไปถึงบุคคลอื่น (ผู้ใช้งาน หรือ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) และนั่นจึงเป็นจุดของการเลือกลิฟท์ของคนส่วนใหญ่

เอ็กซ์ลิฟท์ขนของงานอุตสาหกรรม

 

 

การเลือกซื้อเอ็กซ์ลิฟท์ (x-Lift)

เอ็กซ์ลิฟท์ (x-Lift)

อันดับแรก ผู้ผลิต
อันดับสอง คุณภาพของสินค้า

5

Related posts: