ระบบไฟฟ้าของลิฟท์ขนของ

   กระแสไฟกำลังที่แจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ลิฟท์ขนของ ควรมีเป็นกระแสไฟฟ้าที่ต่อตรงโดยตู้จ่ายกระแสไฟกำลังที่รองรับกระแสไฟจากหม้อแปลง กระบวนการแจกจ่ายไฟของลิฟท์ขนของ จะต้องเป็นกระบวนการที่มีเครื่องทำไฟฟ้าเตรียมไว้พร้อมกับกระจายไฟให้ระบบลิฟท์ขนของ ไม่ก็มีแบตเตอรี่สำรองเพื่อให้จ่ายกระแสไฟให้กับกระบวนการลิฟท์ขนของทันที ที่กระบวนการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ระบบกระจายไฟฟ้าให้กับลิฟท์ขนของ ไม่ยินยอมให้ต่อยอมรับไฟฟ้าของแผงรับกระแสไฟฟ้าย่อยประจำชั้นเนื่องจากว่าคงไม่ปลอดภัย ผู้ดีไซน์ระบบลิฟท์ขนของ จะต้อง ออกแบบระบบจ่ายกระแสไฟให้สามารถทำงานได้กับลิฟท์ที่มีกฏเกณฑ์แตกต่างกัน ลิฟท์ที่ทำงานภายในบ้านเมืองแถวๆทวีปยุโรป มอเตอร์กระแสไฟฟ้าจะมีความถี่ 50 เฮิรตช์ ลิฟท์ที่ดีไซน์ที่เมืองญี่ปุ่น มอเตอร์จึงมีแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้า 100 โวลต์พร้อมกับลิฟท์ที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาจะมีความถี่ 60 เฮิรตช์ ฉะนั้นจำต้องจัดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดำเนินต่อไปตามความต้องการของลิฟท์

ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์ขนของ

                ลิฟท์เป็นวัตถุกระแสไฟที่ขนผู้โดยสารในแนวดิ่ง การออกแบบลิฟท์ ผู้ก่อกำเนิดต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพในการทำงาน ดังนี้ กลวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ จะต้องทำงาน อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ กลวัสดุอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิด ทางเข้าออก ซึ่งลิฟท์ขนของจะไม่สามารถเคลื่อนได้หากทางเข้าออกลิฟท์ขนของทุกชั้นไม่ปิดสนิท และลิฟท์จะมีอุปสรรคใช้งานไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับ หยุดลิฟท์โดยไม่จำเป็น เปิด-ปิดลิฟท์ตามกำหนดเวลา ชี้เฉพาะให้ลิฟท์หยุดชั้นเว้นชั้น หรือว่าอื่นๆ ที่ทำให้ลิฟท์พร้อมทั้งระบบคุมไม่อาจจะดำเนินงานได้ตามกฏเกณฑ์ที่ดีไซน์ไว้ ภายในบางประเทศ ถ้าผู้จัดการตึกระบุการเปิดปิดลิฟท์ หรือไม่ก็กำหนดให้ลิฟท์หยุดตามชั้นที่ประสงค์ ซึ่งจะทำเอาลิฟท์อาจจะค้างได้ ผู้บริหารตึกจำต้องรับผิดชอบในข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น ในไทย มีการสั่งเปิด-ปิดลิฟท์พร้อมทั้งให้ลิฟท์หยุดตามชั้นที่ต้องการเพราะว่ามิได้รับการเห็นด้วยโดยผู้ทำนุบำรุงลิฟท์ขนของ

                ในกรณีลิฟท์ขนของติดค้างระหว่างชั้น ผู้โดยสารจะออกจากห้องโดยสารได้ด้วยการขยับที่ให้ลิฟท์หยุดที่ชั้นหยุด กับเปิดทางเข้าออกโดยข้อแนะนำต่อไปนี้ เมื่อลิฟท์ค้าง ตู้บังคับการจะบอกสัญญาณให้รับทราบว่าขณะนี้ลิฟท์ติดค้าง พนักงานที่ได้รับการฝึกซ้อมจะเข้ายังห้องเครื่องลิฟท์หลังจากนั้นใช้อุปกรณ์เพื่อให้ง้างเบรค จากนั้นจะนำประกับหมุนปลายเพลาของมอเตอร์ลิฟท์ เพื่อให้ลิฟท์ขนของมาจอดตรงตำแหน่งชั้นจอดที่ไม่เป็นอันตรายแล้วลงไปเปิดประตูห้องโดยสารเพื่อจะช่วยเหลือคนโดยสาร ลิฟท์จะไม่อาจเปิดทางเข้าออกได้หากห้องโดยสารอยู่ระหว่างชั้น เนื่องด้วยไม่ปลอดภัยพร้อมด้วยช่องเปิดเหนือเพดานลิฟท์ไม่อาจเปิดได้จากห้องโดยสาร ทางผ่านเปิดเหนือเพดานห้องโดยสาร ช่องเปิดเหนือเพดานห้องโดยสารเตรียมการไว้สำหรับการรักษาเพียงนั้น ดังนั้นอาคารต่างๆ น่าจะมีพนักงานเรียนด้วยว่าการช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อลิฟท์ติดค้าง