เทฟล่อนหลอด Teflon tube คุณนัท 080-203-1229

เทฟล่อนหลอด Teflon tube คุณนัท 080-203-1229

 

ZE.
INSIDE  DIAMETER
OUTSIDE DIAMETER
WALL  THICKNEESS
(MM.)
(MM.)
(MM.)
ID x OD
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
1 x 2
0.95
1
1.05
1.95
2
2.05
0.45
0.5
0.55
1 x 3
0.92
1
1.08
2.92
3
3.08
0.9
1
1.1
2 x 3
1.9
2
2.1
2.9
3
3.1
0.4
0.5
0.6
2 x 4
1.9
2
2.1
3.9
4
4.1
0.8
1
1.2
3 x 4
2.85
3
3.15
3.85
4
4.15
0.4
0.5
0.6
3 x 5
2.85
3
3.15
4.85
5
5.15
0.8
1
1.2
4 x 5
3.85
4
4.15
4.85
5
5.15
0.4
0.5
0.6
4 x 6
3.85
4
4.15
5.85
6
6.15
0.8
1
1.2
5 x 6
4.8
5
5.2
5.8
6
6.2
0.4
0.5
0.6
5 x 7
4.8
5
5.2
6.8
7
7.2
0.8
1
1.2
6 x 7
5.8
6
6.2
6.8
7
7.2
0.4
0.5
0.6
6 x 8
5.8
6
6.2
7.8
8
8.2
0.8
1
1.2
7 x 8
6.8
7
7.2
7.8
8
8.2
0.4
0.5
0.6
7 x 9
6.8
7
7.2
8.8
9
9.2
0.8
1
1.2
8 x 9
7.8
8
8.2
8.8
9
9.2
0.4
0.5
0.6
8 x 10
7.8
8
8.2
9.8
10
10.2
0.8
1
1.2
9 x 10
8.8
9
9.2
9.8
10
10.2
0.4
0.5
0.6
9 x 11
8.8
9
9.2
10.8
11
11.2
0.8
1
1.2
10 x 12
9.7
10
10.3
11.7
12
12.3
0.8
1
1.2
11 x 13
10.7
11
11.3
12.7
13
13.3
0.8
1
1.2
12 x 14
11.7
12
12.3
13.7
14
14.3
0.8
1
1.2
13 x 15
12.7
13
13.3
14.7
15
15.3
0.8
1
1.2
14 x 16
13.6
14
14.4
15.6
16
16.4
0.8
1
1.2
15 x 17
14.6
15
15.4
16.6
17
17.4
0.8
1
1.2
16 x 18
15.6
16
16.4
17.6
18
18.4
0.8
1
1.2
17 x 19
16.6
17
17.4
18.6
19
19.4
0.8
1
1.2
18 x 20
17.5
18
18.5
19.5
20
20.5
0.8
1
1.2
19 x 21
18.5
19
19.5
20.5
21
21.5
0.8
1
1.2
20 x 22
19.5
20
20.5
21.5
22
22.5
0.8
1
1.2

 

ต้องการสั่งตัดขนาดพิเศษ ติดต่อเพิ่มเติม

  บริษัท.สเปเชียลซีล ลิฟท์สยาม จำกัด.

 
995/47 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
 
โทร. 0-2384-7978, 080-203-1229 , 086-354-1447