LiftSiam Archive

Sort Posts by:

ระบบไฟฟ้าของลิฟท์ขนของ

   กระแสไฟกำลังที่แจกจ่ายให้กับอุปกรณ์ลิฟท์ขนของ ควรมีเป็นกระแสไฟฟ้าที่ต่อตรงโดยตู้จ่ายกระแสไฟกำลังที่รองรับกระแสไฟจากหม้อแปลง กระบวนการแจกจ่ายไฟของลิฟท์ขนของ จะต้องเป็นกระบวนการที่มีเครื่องทำไฟฟ้าเตรียมไว้พร้อมกับกระจายไฟให้ระบบลิฟท์ขนของ ไม่ก็มีแบตเตอรี่สำรองเพื่อให้จ่ายกระแสไฟให้กับกระบวนการลิฟท์ขนของทันที ที่กระบวนการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเกิดขัดข้อง ระบบกระจายไฟฟ้าให้กับลิฟท์ขนของ ไม่ยินยอมให้ต่อยอมรับไฟฟ้าของแผงรับกระแสไฟฟ้าย่อยประจำชั้นเนื่องจากว่าคงไม่ปลอดภัย ผู้ดีไซน์ระบบลิฟท์ขนของ จะต้อง ออกแบบระบบจ่ายกระแสไฟให้สามารถทำงานได้กับลิฟท์ที่มีกฏเกณฑ์แตกต่างกัน ลิฟท์ที่ทำงานภายในบ้านเมืองแถวๆทวีปยุโรป มอเตอร์กระแสไฟฟ้าจะมีความถี่ 50 เฮิรตช์ ลิฟท์ที่ดีไซน์ที่เมืองญี่ปุ่น มอเตอร์จึงมีแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้า 100 โวลต์พร้อมกับลิฟท์ที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาจะมีความถี่ 60 เฮิรตช์ ฉะนั้นจำต้องจัดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดำเนินต่อไปตามความต้องการของลิฟท์ ความปลอดภัยในการใช้ลิฟท์ขนของ                 ลิฟท์เป็นวัตถุกระแสไฟที่ขนผู้โดยสารในแนวดิ่ง การออกแบบลิฟท์ ผู้ก่อกำเนิดต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพในการทำงาน ดังนี้ กลวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ จะต้องทำงาน อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะ กลวัสดุอุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิด ทางเข้าออก ซึ่งลิฟท์ขนของจะไม่สามารถเคลื่อนได้หากทางเข้าออกลิฟท์ขนของทุกชั้นไม่ปิดสนิท และลิฟท์จะมีอุปสรรคใช้งานไม่ถูกต้อง เช่นเดียวกับ หยุดลิฟท์โดยไม่จำเป็น เปิด-ปิดลิฟท์ตามกำหนดเวลา ชี้เฉพาะให้ลิฟท์หยุดชั้นเว้นชั้น หรือว่าอื่นๆ ที่ทำให้ลิฟท์พร้อมทั้งระบบคุมไม่อาจจะดำเนินงานได้ตามกฏเกณฑ์ที่ดีไซน์ไว้ ภายในบางประเทศ ถ้าผู้จัดการตึกระบุการเปิดปิดลิฟท์ หรือไม่ก็กำหนดให้ลิฟท์หยุดตามชั้นที่ประสงค์ ซึ่งจะทำเอาลิฟท์อาจจะค้างได้ ผู้บริหารตึกจำต้องรับผิดชอบในข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น

ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก

ความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิก      อุปกรณ์ไฮดรอลิกถูกนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในเครื่องจักรเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน โดยอาศัยข้อดีของระบบที่ง่ายในการออกแบบ ใช้งาน และบำรุงรักษาในการทำงานของระบบไฮดรอลิกนั้นมีตั้งแต่ระดับที่ง่าย ไปจนถึงการควบคุมและอุปกรณ์ทำงานที่สลับซับซ้อน บทความต่อไปนี้จะนำเสนอความรู้เบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวน่าที่จะรู้ ไฮดรอลิก (Hydraulic) คืออะไร       ไฮดรอลิก เป็นเรื่องที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางกลของของไหล ในทางวิศวกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำลังของของไหล(Fluid power) แต่ไฮดรอลิกที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือเรื่องที่ว่าด้วย “การส่งถ่ายกำลังในเชิงกลด้วยของไหลที่เป็นของเหลวหรือน้ำมันไฮดรอลิก” การส่งกำลังในระบบไฮดรอลิกส่วนใหญ่นั้นอุปกรณ์ทำงาน (Actuator) จะมีสองประเภทใหญ่ ๆ คือ – กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) เป็นอุปกรณ์ทำงานที่เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง (Linear) – มอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Motor) เป็นอุปกรณ์ทำงานที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมี (Radius)         ในระบบไฮดรอลิกที่เราเห็นกันส่วนมากนั้นสิ่งที่เราจะนำไปใช้คืองาน (Work, W) หรือแรง (Force, F) ที่เกิดจากระบบไฮดรอลิก เช่น การเอาแรงจากกระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder)

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ 1.1ลิฟท์ยกรถติดตั้งได้บนพื้นคอนกรีต ที่มีความหนา 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป และสามารถรับแรงกดได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 1.2หากต้องขุดหลุมเพื่อเทคอนกรีต กรณีพื้นมีความหนาไม่ถึง 30 เซ็นติเมตร ควรปฏิบัติดังนี้    1.2.1 ขุดหลุมลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซ็นติเมตร    1.2.2 หลุมควรมีขนาด 80×80 เซ็นติเมตร    1.2.3 ระยะห่างจุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุม ประมาณ 3 เมตร    1.2.4 ควรใช้ปูนสำหรับเทพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะ    1.2.5 เมื่อเทเสร็จแล้วหากหลุมอยู่กลางแจ้งควรใช้กระสอบชุบน้ำปิดหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนติดตั้ง      2. การเดินสายไฟต่อเข้ามอเตอร์ลิฟท์ยกรถ 2.1 ใช้สายไฟขนาด 2.5 ตรางมิลลิเมตรต่อเข้ามอเตอร์

การดูแลบำรุงรักษาลิฟท์เบื้องต้น

  การตรวสอบประจำวัน ตรวจสอบจุดต่อสายไฟว่าสมบูรณ์หรือไม่ -ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของลวดสลิง/โซ่ยก -ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวรอก -ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชุดลิมิตสวิทช์ -ตรวจสอบระบบเบรคว่าทำงานปกติหรือไม่ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบประตูทุกจุดว่าปิดสนิท และชุดล็อคประตูทำงานหรือไม่ -ตรวจสอบความสะอาดของร่องประตู และลูกล้อว่าสมบูรณ์หรือไม่ (ในกรณีเป็นประตูเหล็กยืด) -ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เช่น น๊อต สกรู ว่าหลวมหรือคลายหรือไม่      

การเลือกซื้อเอ็กซ์ลิฟท์ (x-Lift) เบื้องต้น

การเลือกซื้อลิฟท์บรรทุกสินค้าและลิฟท์โดยสารที่ปลอดภัย ควรพิจารณาจากจุดใดบ้าง ? โดยทั่วไปคนที่กำลังเลือก ซื้อลิฟท์มาใช้งานสักหนึ่งโครงการนั้น เป็นเรื่องที่ยาก เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ติดตั้งคู่กับอาคารอย่างถาวร ยากต่อการเปลี่ยนใหม่ อีกทั้งมีราคาที่ค่อนข้างสูง จึงมักจะมองไปที่ อันดับแรก ยี่ห้อของสินค้า หรือ ตราของสินค้า อันดับสอง คุณภาพของสินค้า และปัจจุบันกำลังมองหาความประหยัดตามมา ตามสภาวะของเศรษฐกิจ ส่วนความปลอดภัยของลิฟต์ขนสินค้าและลิฟต์โดยสารนั้น ผู้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามทั้งที่ควรถูกนำมาพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ เพราะนั่นหมายถึง ความปลอดภัยของตนเอง ต่อทรัพย์สิน รวมไปถึงบุคคลอื่น (ผู้ใช้งาน หรือ อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) และนั่นจึงเป็นจุดของการเลือกลิฟท์ของคนส่วนใหญ่