การดูแลบำรุงรักษาลิฟท์เบื้องต้น Archive

Sort Posts by:

การดูแลบำรุงรักษาลิฟท์เบื้องต้น

  การตรวสอบประจำวัน ตรวจสอบจุดต่อสายไฟว่าสมบูรณ์หรือไม่ -ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของลวดสลิง/โซ่ยก -ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวรอก -ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชุดลิมิตสวิทช์ -ตรวจสอบระบบเบรคว่าทำงานปกติหรือไม่ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบประตูทุกจุดว่าปิดสนิท และชุดล็อคประตูทำงานหรือไม่ -ตรวจสอบความสะอาดของร่องประตู และลูกล้อว่าสมบูรณ์หรือไม่ (ในกรณีเป็นประตูเหล็กยืด) -ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เช่น น๊อต สกรู ว่าหลวมหรือคลายหรือไม่