ลิฟท์ขากรรไกร Archive

Sort Posts by:

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ 1.1ลิฟท์ยกรถติดตั้งได้บนพื้นคอนกรีต ที่มีความหนา 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป และสามารถรับแรงกดได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 1.2หากต้องขุดหลุมเพื่อเทคอนกรีต กรณีพื้นมีความหนาไม่ถึง 30 เซ็นติเมตร ควรปฏิบัติดังนี้    1.2.1 ขุดหลุมลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซ็นติเมตร    1.2.2 หลุมควรมีขนาด 80×80 เซ็นติเมตร    1.2.3 ระยะห่างจุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุม ประมาณ 3 เมตร    1.2.4 ควรใช้ปูนสำหรับเทพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะ    1.2.5 เมื่อเทเสร็จแล้วหากหลุมอยู่กลางแจ้งควรใช้กระสอบชุบน้ำปิดหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนติดตั้ง      2. การเดินสายไฟต่อเข้ามอเตอร์ลิฟท์ยกรถ 2.1 ใช้สายไฟขนาด 2.5 ตรางมิลลิเมตรต่อเข้ามอเตอร์