เอ็กซ์ลิฟท์ Archive

Sort Posts by:

การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ยกรถ 1.1ลิฟท์ยกรถติดตั้งได้บนพื้นคอนกรีต ที่มีความหนา 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป และสามารถรับแรงกดได้ 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 1.2หากต้องขุดหลุมเพื่อเทคอนกรีต กรณีพื้นมีความหนาไม่ถึง 30 เซ็นติเมตร ควรปฏิบัติดังนี้    1.2.1 ขุดหลุมลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซ็นติเมตร    1.2.2 หลุมควรมีขนาด 80×80 เซ็นติเมตร    1.2.3 ระยะห่างจุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุม ประมาณ 3 เมตร    1.2.4 ควรใช้ปูนสำหรับเทพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะ    1.2.5 เมื่อเทเสร็จแล้วหากหลุมอยู่กลางแจ้งควรใช้กระสอบชุบน้ำปิดหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนติดตั้ง      2. การเดินสายไฟต่อเข้ามอเตอร์ลิฟท์ยกรถ 2.1 ใช้สายไฟขนาด 2.5 ตรางมิลลิเมตรต่อเข้ามอเตอร์

การดูแลบำรุงรักษาลิฟท์เบื้องต้น

  การตรวสอบประจำวัน ตรวจสอบจุดต่อสายไฟว่าสมบูรณ์หรือไม่ -ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของลวดสลิง/โซ่ยก -ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวรอก -ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบสภาพและการทำงานของชุดลิมิตสวิทช์ -ตรวจสอบระบบเบรคว่าทำงานปกติหรือไม่ ขณะที่ลิฟท์ทำงาน -ตรวจสอบประตูทุกจุดว่าปิดสนิท และชุดล็อคประตูทำงานหรือไม่ -ตรวจสอบความสะอาดของร่องประตู และลูกล้อว่าสมบูรณ์หรือไม่ (ในกรณีเป็นประตูเหล็กยืด) -ตรวจสอบจุดยึดต่างๆ เช่น น๊อต สกรู ว่าหลวมหรือคลายหรือไม่